České liquidy FRUTIE s věrným podáním chuti rozmanitých ovocných příchutí.

Česká televize o pozitivech e-kouření

česká televize pozitiva 

Přinášíme Vám rozhovor s Doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. v pořadu "Události, komentáře", kde tato přední odbornice na problematiku kouření v České Republice obhajuje elektronické cigarety jako nepoměrně méně škodlivou alternativu kouření běžných papírových cigaret a vyzvedává jejich přínos. Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s předsedou senátorského klubu ODS Jaroslavem Kuberou přesvědčivě hájí elektronické cigarety a de facto apeluje na kuřáky běžných papírových cigaret, aby nahradili tyto cigarety e-cigaretou, která nepřináší smrt a je jen pramálo škodlivá lidskému zdraví. 

Doc. MUDr. Eva Králková, CSc., přímo uvádí, že užívání elektronické cigarety jako alternativy běžného kouření je velmi pozitivní jak pro jejího uživatele, tak i pro jeho okolí, neboť zde nejsou žádná rizika pasivního kouření. Zároveň se pozastavuje nad tím, jak je možné, že některé autority se snaží její přínos zlehčovat, ba dokonce vyvracet.

Video můžete shlédnout přímo na webu České televize pod názvem "Zákaz pro e-cigarety?", a to přímo ZDE.